Dozajlama sistemlerinde debiye, kimyasalın türüne ya da basınca bağlı olarak değişik yöntemlerden faydalanılır. Bu anlamda kimyasal dozajlama sistemlerine, yarattığı avantajlardan dolayı özel bir parantez açmamız gerekir. Kimyasal dozajlama sistemleri sıklıkla başvurulan, pratik ve etkili bir opsiyondur. Kabul edileceği üzere dozajlama oldukça hassas bir süreçtir. Tıpkı su arıtımında olduğu üzere kimya endüstrisinde de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Pek çok sektörde farklı kimyasalların dozajlama süreçlerinde başvurulan sistemler olarak bilinir. Akışkan koşullarının ve özelliklerinin hassas bir biçimde değiştirilmesi amaçlanır. Burada tek bir kullanım amacından bahsetmek zordur. Isıtma ya da soğutma sistemlerinde, atık su arıtımlarında, kozmetik, gıda, tekstil sanayisinde kimyasalların dozlanması açısından bu sistemler büyük bir işleve sahiptir.

 

 

Kimyasal Dozajlama Sistemlerinin İçeriği
Dozlama ünitelerinde kimyasal hazırlama tankları, dozaj pompaları, ölçüm kontrol enstrümanları ve diğer bağlantı parçaları söz konusudur. Özellikle kimyasal dozaj pompası, kimyasalın türüne ve dozlama miktarına bağlı olarak tercih edilir. Dozlanacak olan kimyasal madde, diğer tüm seçimler için referans noktasıdır. Kimyasal dozajlama sistemleri farklı kimyasalların arzu edilen düzeyde otomatik biçimde dozlanmasına olanak sağlar. Söz konusu kimyasallar içinde klor, korozyon önleyici kimyasallar, pH düşürücü örnek olarak sıralanabilir.

On ve Off kumandalı dozaj pompaları, pompa veya enstrümanlardan kontak alır. Elektromanyetik pompanın üstünde yer alan ayarlama düğmesi sayesinde dozaj debisi manuel şeklinde ayarlanır. Dozaj ünitesinin, elektromanyetik oransal bir dozaj pompası bulunur. Bu pompa debimetreden komut alır ve debiye göre dozlama gerçekleştirir. ORP kontrollü dozaj üniteleri ise suda yer alan klor düzeyini sensörü sayesinde ölçer. Klor düzeyi ayarlanmış olan değerin aşağısına indiğinde oransal pompayla dozajlama yapmaya başlar.

Kimyasal Dozajlama Nerelerde Kullanılır?
Bu sistemler endüstriyel alanda pek çok ihtiyaca yanıt verir. Söz konusu sistem büyük hacimli işlemlerde de sorunsuzca kullanılabilmektedir. Dezenfeksiyon sistemlerinde, endüstriyel alanlarda, flokülasyon sistemlerinde, klor dozajı işlemlerinde, su ve atık su tesislerinde, yüzme havuzlarında, buhar kazanı ya da soğutma kulesi uygulamalarında kimyasal dozajlamaya başvurulmaktadır. Kimyasal dozaj sistemleri kullanım alanlarının genişliği kadar kullanım avantajlarıyla da ön plandadır.

Kimyasal depolama tankları, ölçüm kontrol aygıtları, hat aksesuarları, dozaj ve transfer pompaları, bu sistemlerin bazı ayaklarını oluşturur. Doğru olarak kurgulanan bir kimyasal dozaj sistemi, işletmelerde prosesin doğru olarak gerçekleştirilmesini ve su kalitesinin her zaman istenilen seviyede olmasını sağlar.