Kazan sistemleri için en güvenilir ve tamamen size özel çözümleri sunan Kurita, satış ve teknik servis temsilcileriyle kapsamlı çözüm arayışınızda başvurabileceğiniz bir iş ortağıdır.Tesisinizin kesintisiz şekilde çalışabilmesi için sürekli iyileştirme görevini üstleniyoruz

Amacımız, su ve kimyasal tüketimini azaltma ve çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir işletme olma hedefinizde sizlere destek olmaktır.On yıldır “NAI”(Doğa Endeksi) endeksine kote olan Kurita bu listedeki 30 kuruluştan biri olarak haklı başarısıyla gurur duymaktadır.

GENİŞ KAPSAMLI HİZMETLERİMİZ

 • Sistem keşif çalışması analizi
 • Size özel şartlandırma konseptlerinin geliştirilmesi
 • Spesifik koruma prosedürlerinin geliştirilmesi
 • Şartlandırma, sistemin ilk çalıştırmasıldan stabil çalışma koşulları elde edilinceye kadar mühendislerimiz tarafından yakından takip edilmesi
 • Personelinizin eğitimi
 • Analatik hizmetler(sahada ve kendi laboratuvarlarımızda)
 • Lojistik(taşıma ve stok yönetimi)

CETAMINE ®

Kazan suyu şartlandırmasında film oluşturan amin esaslı teknoloji.Sistemdeki tüm metal yüzeyler üzerine adsorblanan hidrofobik film oluşumu; bu amin filmi su ve metal arasında ısı transferini etkilemeden kesintisiz bir bariyer oluşturarak korozyonu engeller.Kireç ve depozit oluşturan tuzların dispers edilmesi sağlanır.Nötrleştirici aminlerle pH kontrolü sağlanır.

 • Tek bir sıvı ürün
 • Karıştırma veya seyreltme gerektirmez, kolay kullanılır, operatör için %80 zaman tasarrufu sağlar
 • Oksijen konsantrasyonundan ve besleme tankı sıcaklığından bağımsız dozajlama
 • Taze besleme suyuna orantısal dozajlama
 • Kolay ürün analizi: fotometrik,test kiti ya da online ölçümler
 • Hacimsel olarak ve şartlandırma maliyetlerinde azalma
 • Ürünlerimiz DIN EN 1717 standardına uygun olarak sınıflandırılmıştır.
 • Hidrazin ya da hidrazin türevleri içermez
 • FDA yönetmenliğine uygundur
 • Biyobozunurluk şartlarına uygundur (OECD 301 A-F)
 • Geleneksel şartlandırma kimyasallarına kıyasla daha düşük dozaj
 • Bölgesel ısıtma şebekeleri ve ısı değiştiricili içme suyu ısıtma sistemleri için uygundur
 • İlaç ve Gıda endüstrisi için önerilir
 • Çevre mevzuatlarına uygundur
 • Atık su miktarının azalması
 • Kimyasal kullanımının en aza indirilmesi amaçlanmıştır
 • Çok düşük ürün kaynaklı iletkenlik artışı
 • Tüm sistem yüzeylerini kaplayan hidrofobik bir koruyucu tabaka oluşturma: besi tankı,kazan ve kondens hatları
 • Mevcut kireç birikimlerinin yavaş yavaş yumuşatılması ve sistemden uzaklaştırılması
 • Blöfün azaltılması sayesinde enerji ve su maliyetinde düşüş
 • Buhar sistemine taşınmanın (carry-over) engellenmesi
 • Korozyonu ve kireç oluşumunun engellemesi
 • Kondens hatlarının daha iyi korunması
 • Bakım maliyetlerinin azaltılması
 • Tesis ömrünün uzatılması ve operasyonel güvenirliğin sağlanması
 • Daha iyi termal iletim ve verim
 • Daha düşük enerji tüketimi
 • Daha yüksek kazanç