Watso Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak ;

Çevre ve İnsan odaklı politikalarımız gereği ; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Yönetim Sistemleri doğrultusunda;

İlgili yasalara uyum çerçevesinde;

  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
  • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
  • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
  • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
  • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
  • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
  • Çevrenin sürekli korunmasına katkı sağlayarak, küresel kaynakları etkin kullanmayı, taahhüt eder.